'; return "";

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IV (2015 – 2020)

Thứ hai - 18/06/2018 20:33 1.337 0
Chiều ngày 15/6/2018, tại Hội trường 1000 chỗ, Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Chủ tọa Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IV (2015 – 2020)
Chủ tọa Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IV (2015 – 2020)

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Minh LớnPhó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh. Về phía Hội đồng tư vấn có đồng chí Trần Hoàn KimChủ tịch Hội đồng tư vấn; đồng chí Lê Văn Dờn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tư vấn; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn. Về phía Trường Đại học Trà Vinh có đồng chí Phạm Tiết KhánhTỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn ChínhỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủyđồng chí Huỳnh Văn Mười Một – Phó Bí thư Đảng uỷ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tracùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường; Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Bí thư và cấp ủy các Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Tiết Khánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Phạm Tiết Khánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn ChínhỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã báo cáo sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ cho những năm còn lại của nhiệm kỳ.

PBT CHINH
Đồng chí Nguyễn Chính – UVBCH Đảng bộ KCCQT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị còn được nghe đồng chí Huỳnh Văn Mười Một – Phó Bí thư Đảng uỷ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đã báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

PBT MOT
Đồng chí Huỳnh Văn Mười Một – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

Về những kết quả đạt được, việc triển khai các chủ trương, nghị quyết và lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Nhà trườngĐặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Trường rất quan tâm đến công tác đẩy mạnh dân chủ hóa trong các hoạt động nhằm tạo ra sức mạnh giúp Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ. Về công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Trường. Đảng ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý. Về đào tạo, Đảng uỷ lãnh đạo tổ chức tốt các đợt tuyển sinh đảm bảo tuyển đúng, tuyển đủ chỉ tiêu. Chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đặc biệt đặc biệt chú trọng trong chương trình Co-op, chương trình đào tạo tiên tiến liên kết với nước ngoài cho bậc đại học. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người học; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong dạy và học, sinh viên, học sinh năng động trong học tập, có ý thức tự học, tự nghiên cứu. Từ đó, chất lượng đào tạo được nâng lên; quy mô đào tạo được mở rộng, các loại hình và phương thức đào tạo được đa dạng hóa góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và các tỉnh trong khu vực.... Nhìn chung, những chỉ tiêu về mức phấn đấu cho từng năm về công tác: cán bộ, đào tạo chính quy, nghiên cứu khoa học, tài chính, cơ sở vật chất đều cơ bản được hoàn thành.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại những hạn chế như vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ trong triển khai các giải pháp cải thiện vị trí xếp hạng của Trường chưa đạt kết quả cao như mong đợi, nhiều Chi bộ chậm triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước cho đảng viên, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh đôi lúc còn bị động về thời gian; công tác triển khai có chiều rộng, nhưng chưa thật sự đi vào chiều sâu. Chưa có nhiều giải pháp chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong đảng viên, công chức, viên chức và sinh viên, học sinh để có định hướng lãnh đạo. làm ảnh hưởng tới kế hoạch chung của Nhà trường. Để khắc phục những tồn tại đó, Trường đưa ra mục tiêu chung: tập trung lãnh đạo xây dựng môi trường làm việc và học tập chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo cho đảng viên, công chức, viên chứcsinh viên của Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng Trường trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ chất lượng cao, hội nhập quốc tế trên cơ sở sáng tạo, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; tập trung đổi mới công nghệ giảng dạy, mở rộng lĩnh vực đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế.
Tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, Nghị quyết của Đảng bộ Trường; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 2400-QĐ/TU ngày 27/8/2012 của Tỉnh ủy Trà Vinh về “Một số nội dung tự giác, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tiếp tục có kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và triển khai thực hiện tốt Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh”.

PCT HOI DONG TV64
Đồng chí Lê Văn Dờn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tư vấn phát biểu tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị sơ kết sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Lê Văn Dờn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tư vấn đã có những ý kiến phát biểu rất thiết thực và hữu ích, giúp cho Đảng bộ Nhà trường ngày càng phát triển, đặc biệt đồng chí rất quan tâm đến việc triển khai, thực hiện tốt Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh”.

PBT DANG BO KHOI
Đồng chí Nguyễn Minh LớnPhó Bí thư Thường trực Đảng Ủy KCCQT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Lớn đã có nhiều ý kiến quý giá cho sự phát triển của Nhà trường trong bối cảnh mới; những phát biểu sắc xảo giúp cho Đảng uỷ trong xử lý các vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra và giám sát.

Một số hình ảnh tại Hội nghị
 

QUAN CANH
Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IV (2015 – 2020)
PBT DTN THANH
Đồng chí Nguyễn NHật Thanh – Bí thư Đoàn Thanh niên trình bày tham luận tại Hội nghị
BT CHI BO 13
Đồng chí Tô Hoàng Tuấn –  Bí thư Chi bộ 13, Phó Trưởng phòng Đào tạo trình bày tham luận tại Hội nghị
BT CHI BO SV
Đồng chí Nguyễn Văn Vũ An – Bí thư Chi bộ 23, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trình bày tham luận tại Hội nghị

Ảnh: Phòng Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng

Tác giả bài viết: vpdanguy

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay557
  • Tháng hiện tại181,979
  • Tổng lượt truy cập5,411,962
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây