'; return "";

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản Trung ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 421-KH/BTGTW 20/02/2024 Ngày 29/1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 421-KH/BTGTW về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu nội dung Kế hoạch số 421-KH/BTGTW.
2 25-HD/BTCTW 09/11/2023 Hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
3 138-QĐ/TW 30/11/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
4 132-QĐ/TW 26/10/2023 Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
5 114-QĐ/TW 10/07/2023 Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
6 22-QĐ/TW 27/07/2021 Quy định của BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
7 348-CV/ĐU 13/11/2023 v/v gửi tài liệu Thông tin nội bộ "về tình hình cuộc xung đột Israel - Hamas"
8 131-QĐ/TW 26/10/2023 Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong công tác thanh tra, kiểm toán
9 125-QĐ/TW 09/10/2023 Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập
10 124-QĐ/TW 03/10/2023 Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Tìm kiếm văn bản triển khai
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây