'; return "";

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản Tỉnh ủy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 547-BC/TU 08/01/2024 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023
2 19-NQ/TU 08/01/2024 Nghị quyết của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2024
3 3286-QĐ/TU 17/10/2023 Quy định của BTV Tỉnh uỷ về xây dựng mô hình chi bộ "bốn tốt" , đảng bộ "bốn tốt"
4 708-BC/BTGTU 07/01/2024 Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về kết quả công tác tuyên giáo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
5 707-BC/BTGTU 07/01/2024 Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về kết quả công tác Khoa giáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024
6 529-BC/TU 12/12/2023 Báo cáo 529-BC/TU, ngày 13/12/2023 của Tỉnh uỷ sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương
7 73-HD/BTGTU 12/12/2023 Hướng dẫn số 73-HD/BTGTU, ngày 13/12/2023 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh"
8 3551-QĐ/TU 30/11/2023 Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh
9 1726-CV/BTGTU 05/12/2023 Về việc gợi ý viết thu hoạch cá nhân qua tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII (Hết hạn nộp 11/12/2023)
10 519-BC/TU 19/11/2023 Báo cáo của Tỉnh uỷ Trà Vinh Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2012 của Ban Bí thư khoá XI về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội
11 3547-QĐ/TU 19/11/2023 Quy định số 3547-QĐ/TU, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
12 438-CV/UBKTTU 16/11/2023 Về việc uốn nắn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
13 37-KH/BTGTU 01/11/2023 Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Tìm kiếm văn bản triển khai
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây