'; return "";

Thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc

Thông báo 33-TB/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc và Thông báo số 45-TB/ĐU ngày 30/9/2019 về việc phân công Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy.

Số kí hiệu Thông báo 33 và Thông báo 45
Ngày ban hành 15/05/2018
Thể loại Quy chế làm việc
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh
Người ký Phạm Tiết Khánh

Nội dung

            

Đảng ủy điều chỉnh việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ phụ trách công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và Đoàn thể như sau:
I- ĐỐI VỚI ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ:
1/- Đồng chí Phạm Tiết Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Nhà trường: phụ trách chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm chính về công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, công tác xây dựng Đảng; công tác tổ chức cán bộ; phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác lãnh chỉ đạo của Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh (Theo Thông báo 33-TB/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc).
2/- Đồng chí Huỳnh Văn Mười Một, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy: Phụ trách Thường trực Đảng ủy; phụ trách chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy, Bộ phận nghiệp vụ công tác Đảng; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ở các Chi bộ; chỉ đạo Chi bộ 5, Chi bộ 9, Chi bộ 16, Đảng ủy bộ phận Trường Thực hành Sư phạm, Chi bộ 27, Chi bộ 29, Chi bộ 30, Chi bộ 31, Chi bộ 32, Chi bộ 33 và Chi bộ 34; thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo Công đoàn về phương hướng nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ (Theo Thông báo số 45-TB/ĐU ngày 30/9/2019 về việc phân công Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy).
3/- Đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy: Phụ trách chỉ đạo Chi bộ 7, Chi bộ 10, Chi bộ 12, Chi bộ 13, Chi bộ 14, Chi bộ 15, Chi bộ 17, Chi bộ 20, Chi bộ 21 và Chi bộ 36; thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên về phương hướng nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ (Theo Thông báo số 45-TB/ĐU ngày 30/9/2019 về việc phân công Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Ủy viên Thường vụ Đảng ủy).

4/- Đồng chí Ngô Sô Phe, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ; phụ trách công tác tuyên giáo và công tác tài chính của Đảng ủy, chỉ đạo Chi bộ 2, Chi bộ 19 và Chi bộ 25 (Theo Thông báo 33-TB/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc).
 5/- Đồng chí Võ Hoàng Khải, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng thường trực, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Trà Vinh: hỗ trợ chỉ đạo công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; chỉ đạo Chi bộ 11, Chi bộ 22, Chi bộ 26, Chi bộ 28, Chi bộ 38, Chi bộ 39 và Chi bộ 40; trực tiếp chỉ đạo đỡ đầu 02 xã: Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành và xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải (Theo Thông báo 33-TB/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc).
6/- Đồng chí Trần Kim Ảnh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 1 (Theo Thông báo 33-TB/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc).
7/- Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Đảng ủy viên Bí thư Chi bộ 3, Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 3 (Theo Thông báo 33-TB/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc).
8/- Đồng chí Nguyễn Văn Nguyện, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 4, Viện trưởng Viện Phát triển Nguồn lực; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 4 (Theo Thông báo 33-TB/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc).
9/- Đồng chí Lâm Thái Hùng, Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể đơn vị: Chi bộ 6 (Chi bộ Khoa Nông nghiệp – Thủy sản). Đồng thời chỉ đạo Chi bộ Sinh viên Khoa Nông nghiệp - Thủy sản (Chi bộ 35) (Theo Thông báo 33-TB/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc).
10/- Đồng chí Phan Hữu Phúc, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 29, Trưởng ban Quản lý Ký túc xá, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 29. Đồng thời tham gia chỉ đạo Chi bộ 8, Chi bộ 23, Chi bộ 24 và Chi bộ 37 (Theo Thông báo 33-TB/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc).
II- CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020: (Theo Thông báo 33-TB/ĐU ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các Chi bộ trực thuộc)
1/- Đồng chí Châu Thị Trúc Ly, Bí thư Chi bộ 2, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể phòng Kế hoạch - Tài vụ.
2/- Đồng chí Huỳnh Mỹ Phượng, Bí thư Chi bộ 5, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Liên kết, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 5.
3/- Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Chi bộ 7, Quyền Giám đốc Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiêm TVU, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 7.
4/ Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vấn, Bí thư Chi bộ 8 (Chi bộ Sinh viên Khoa Ngoại ngữ), Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 8.
5/- Đồng chí Trần Thị Cúc, Bí thư Chi bộ 11, Quyền Trưởng phòng Công tác Sinh viên - Học sinh; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 11.
6/- Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ 12, Phó Trưởng Khoa Kinh tế, Luật; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 12.
7/- Đồng chí Tô Hoàng Tuấn, Bí thư Chi bộ 13, Phó trưởng Phòng Đào tạo; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 13.
8/- Đồng chí Lâm Thị Bạch Tuyết, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 14, Trưởng Khoa Sư phạm, phụ trách công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể thuộc Chi bộ 14.
9/- Đồng chí Châu Thị Hoàng Hoa, Bí thư Chi bộ 15, Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Dự án; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 15.
10/- Đồng chí Quách Thị Vũ Huệ, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 16, Chủ tịch Công đoàn Trường; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 16.
11/- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ 17, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 17.
12/- Đồng chí Phạm Hải Đăng, Bí thư Chi bộ 18; Phó Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm: phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 18.
 13/- Đồng chí Lâm Quang Vinh, Bí thư Chi bộ 19, Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 19.
14/- Đồng chí Trần Văn Bé Tư, Bí thư Chi bộ 20, Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 20.
15/- Đồng chí Phan Văn Tình, Bí thư Chi bộ 21, Phó Trưởng khoa Y- Dược; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 21.
16/ Đồng chí Nguyễn Đồng Khởi, Bí thư Chi bộ 22, Trưởng phòng Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng; phụ trách công tác xây dựng Đảng và Đoàn thể thuộc Chi bộ 22.
17/- Đồng chí Nguyễn Văn Vũ An, Bí thư Chi bộ 23 (Chi bộ Sinh viên Khoa Kinh tế, Luật), Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư Đoàn trường, Giảng viên Khoa Kinh tế, Luật; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 23.
18/- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Biên, Bí thư Chi bộ 24 (Chi bộ Sinh viên Khoa Sư phạm), Bí thư Đoàn Khoa Sư phạm: phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 24.
19/- Đồng chí Thạch Sa Phone, Bí thư Chi bộ 25 (Chi bộ Sinh viên khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ), Bí thư Đoàn Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 25.
20/- Đồng chí Trương Văn Hiểu, Bí thư Chi bộ 26, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biển đổi Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 26.
21/- Đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Bí thư Chi bộ 27, Trưởng phòng Khảo thí; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc phạm vị Chi bộ 27.
22/- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, Bí thư Chi bộ 28, Giám đốc Thư viện; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 28.
23/- Đồng chí Lê Văn Phol, Bí thư Chi bộ 30, Phó trưởng phòng Quản trị - Thiết bị; phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 30.
24/- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Chi bộ 31, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 31.
25/- Đồng chí Trần Chương, Bí thư Chi bộ 32, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 32.
26/- Đồng chí Huỳnh Thị Bích Vân, Bí thư Chi bộ 33, Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Victory, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 33.
27/- Đồng chí Phạm Quốc Trai, Bí thư Chi bộ 34 (Chi bộ Sinh viên các lớp Y- Dược Liên thông), phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 34.
28/- Đồng chí Phạm Thị Bình Nguyên, Bí thư Chi bộ 35 (Chi bộ Sinh viên Khoa Nông nghiệp – Thủy sản), Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 35.
 29/- Đồng chí Dương ngọc Vân Khanh, Bí thư Chi bộ 36 (Chi bộ Sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ), Bí thư Đoàn Khoa Kỹ thuật- Công nghệ: phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 36.
30/- Đồng chí Dương Tuấn Vũ, Bí thư Chi bộ 37 (Chi bộ Sinh viên Khoa Quản lý Nhà nước, Quản trị Văn phòng và Du lịch), viên thuộc Khoa Quản trị Văn phòng - Việt Nam học - Thư viện, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 37.
31- Đồng chí Lâm Bá Nha, Bí thư Chi bộ 38, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên, phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 38.
32- Đồng chí Trần Thị Kim Hoàng, Bí thư Chi bộ 39, Quyền Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học: phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 39.
 33- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam, Bí thư Chi bộ 40, Trưởng khoa ngoại ngữ: phụ trách công tác xây dựng Đảng và đoàn thể thuộc Chi bộ 40.
III- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1/- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, đảng viên là người đứng đầu các đơn vị, phải thực sự quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Chi bộ nơi mình đang sinh hoạt, chịu trách nhiệm khi Chi bộ sinh hoạt không đúng quy định và hướng dẫn của Đảng hoặc xảy ra yếu kém. Xây dựng tác phong sát với thực tế, định kỳ có sinh hoạt hoặc gặp gỡ đại diện đoàn thể, lắng nghe phản ảnh tình hình về nguyện vọng của quần chúng, để cho ý kiến lãnh đạo kịp thời hoặc những vấn đề khó khăn vượt thẩm quyền thì xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
2/- Các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ có kế hoạch định kỳ sắp xếp thời gian tham dự sinh hoạt với các Chi bộ được phân công chỉ đạo, để hiểu thêm tình hình thực tế và hướng dẫn, góp ý về nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.
3/- Các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể khi có tổ chức họp lệ phải báo cáo cho đồng chí phụ trách chỉ đạo biết (thư mời, điện thoại,…) để sắp xếp thời gian đến dự.
4/- Các thành viên được phân công phụ trách trên đây, nếu có trùng lắp khi sắp xếp về tổ chức, thì cần có trao đổi phối hợp để thực hiện được đồng bộ. Quá trình thực hiện nếu nảy sinh vấn đề bất cập, đề nghị các đồng chí phản ảnh về Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Thường trực Đảng ủy) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 
Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối CCQT (để báo cáo);
- Ủy viên BCH Đảng bộ;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Các Đoàn thể;
- Lưu VPĐU.
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

(Đã ký)

Phạm Tiết Khánh

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy chế làm việc"

Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay788
  • Tháng hiện tại7,016
  • Tổng lượt truy cập778,744
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây