'; return "";
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 407 - CV/ĐU 05/03/2024 V/v đăng ký thực hiện mô hình “Học tập và làm theo Bác” năm 2024
2 Số 408 - CV/ĐU 05/03/2024 V/v đăng ký thực hiện mô hình Quy chế dân chủ cơ sở Và mô hình “Dân vận khéo” năm 2024
3 100-CTr/UBKTĐU 18/01/2024 Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường Đại học Trà Vinh năm 2024
4 29-CT/TW 05/01/2024 Về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
5 226-QĐ/ĐU 02/01/2024 Quyết định về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ, đảng bộ bộ phận
6 Hồ sơ KĐ-ĐGXL 27/11/2023 Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại gửi về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp năm 2023, Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận gửi trước ngày 05/12/2023
7 Công văn số 353-CV/ĐU 21/11/2023 Về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023
8 Hướng dẫn 14-HD/BTGĐUK 03/07/2023 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
9 Quyết định số 2909-QĐ/TU 07/06/2023 Quyết định số 2909-QĐ/TU, ngày 07/6/2023 của Tỉnh uỷ ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ
10 111-KH/ĐUK 31/05/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023
11 Hướng dẫn 105-HD/BTGTW 29/05/2023 (ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện các nội dung Quy định 99 của Ban Bí thư về quy cách cờ Đảng; trang trí khánh tiết hội trường, phòng họp, phòng tiếp khách, phòng truyền thống và khuôn viên của cơ quan, đơn vị; khi tổ chức các hoạt động và sinh hoạt của Đảng; trên sân khấu, lễ đài tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội ngoài trời; trên đường phố, quảng trường...
12 Nghị quyết số 23-NQ/TW 20/12/2022 Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
13 Quyết định số 128-129 16/12/2022 Kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng bộ bộ phận và đảng viên năm 2022
14 Quyết định số 89-QĐ/TW 01/12/2022 Quyết định của BCH Trung ương ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp tỉnh uỷ và tương đương đến cơ sở
15 Hướng dẫn 03-HD/ĐUK 30/11/2022 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ bộ phận
16 Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW 22/11/2022 Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
17 Hướng dấn số 09-HD/BTCTU 18/11/2022 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm
18 Quy định số 69-QĐ/TW 06/07/2022 Quy định của BCH Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
19 Hướng dẫn số 02-HD/TW 09/12/2021 Hướng dẫn của BCH Trung ương thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về công tác kiếm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
20 36-KH/ĐU 29/10/2021 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021
21 Quy định số 22-QĐ/TW 28/07/2021 Quy định của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
22 25-KH/ĐU 01/06/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác Dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021
23 22-KH/ĐUK 28/05/2021 Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021
24 05-CTr/ĐU và 22-CTr/UBKTĐU 26/01/2021 Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2021
25 Hướng dẫn số 21-HD/UBKT 28/12/2020 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2021
26 Hướng dẫn số 13-HD/TW 17/12/2020 Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
27 01-NQ/ĐH 17/10/2020 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
28 Hướng dẫn 02-HD/ĐUK 24/09/2020 Hướng dẫn chấm điểm theo tiêu chí đánh giá hoạt động Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hoạt động cơ quan
29 Hướng dẫn 99-HD/BTGTU 31/08/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)
30 Công văn 05-CV/ĐUK 18/08/2020 Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
31 Quyết định 02-QĐ/ĐU 03/06/2020 Ban hành kèm theo Quyết định số 02-QĐ/ĐU ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh
32 Quyết định 01-QĐ/ĐU 02/06/2020 Ban hành kèm theo Quyết định số 01-QĐ/ĐU, ngày 03/6/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh
33 Thông báo số 01-TB/ĐU 02/06/2020 Thông báo số 01-TB/ĐU ngày 02/6/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc
34 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020 hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
35 Kế hoạch số 27-KH/ĐUK 19/03/2020 Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020
36 Kế hoạch số 69-KH/BDVTU 10/03/2020 Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo 2020”
37 Báo cáo số......-BC/ĐU (Dự thảo) 07/03/2020 Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh lần V nhiệm kỳ 2020 - 2025
38 Công văn 717/BGDĐT-QLCL 06/03/2020 Ngày 06/03/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho Trường Đại học Trà Vinh tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
39 Nghị quyết 02-NQ/ĐUK 19/12/2019 Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
40 05-HD/ĐUK 06/12/2019 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và Đảng ủy bộ phận
41 Kế hoạch 67-KH/ĐU 27/08/2019 Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị hè năm 2019 cho đảng viên, công chức, viên chức, giảng viên và người lao động
Trường Đại học Trà Vinh.
42 Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL 18/12/2018 Hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
43 Công văn 13-CV/ĐUK 12/05/2018 Công văn số 13-CV/UBKTĐUK ngày 19/4/2018 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018).
44 Quyết định 121-QĐ/BCĐ 10/02/2018 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh
45 Quyết định 117-118-119-120-QĐ/ĐU 10/01/2018 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017
46 Nghị quyết 04-NQ/ĐU 29/12/2017 Nghị quyết về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018
47 Kế hoạch số 74-KH/BTCL 11/12/2017 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong quí I/2018
48 Quy định số 86-QĐ/TW 01/06/2017 Quy định của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng
49 Nghị quyết 04-NQ/TW 30/10/2016 Nghị quyết số 04 - NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
50 Quy định số 30-QĐ/TW 26/07/2016 Quy định của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
Tìm kiếm văn bản
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay9,656
  • Tháng hiện tại127,811
  • Tổng lượt truy cập5,176,005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây