'; return "";

Trà Vinh 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”

Thứ sáu - 18/05/2018 19:45 371 0
Chiều ngày 18/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”, đồng chí Ngô Chí Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Bình Trọng – UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Ngô Chí Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đại tại Hội nghị
Đồng chí Ngô Chí Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đại tại Hội nghị

 Tham dự Hội nghị còn có đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Trà Vinh, Hội Văn học Nghệ thuật, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan.
Theo dự thảo báo cáo, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X), Chương trình hành động số 28- CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới”, dưới sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh Trà Vinh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn xã hội về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật; đồng thời đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật.
- Công tác giữ gìn, phát huy và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện. Tỉnh tích cực triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ tài năng đối với hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật...; đề xuất Trung ương xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ sĩ ưu tú”, lập hồ sơ đề nghị công nhận các di tích, di sản văn hóa… trên địa bàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 10 nghệ sĩ ưu tú, 06 nghệ nhân ưu tú, 01 nghệ sĩ nhân dân, 01 Bảo vật quốc gia, 05 Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 14 di tích cấp quốc gia và 22 di tích cấp tỉnh. 
- Các thiết chế văn hóa, bảo tồn các khu di tích lịch sử và các giá trị văn hóa truyền thống phi vật thể được đầu tư xây dựng, như: Khu tưởng niệm nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út, trung tâm văn hóa các huyện, nhà văn hóa cho các xã; trùng tu Nhà Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer; mô hình Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Đền thờ Bác... 
- Công tác đào tạo, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ được quan tâm. Số lượng hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tăng lên qua từng năm. Năm 2008, Hội có 120 hội viên, trong đó có hơn 30 lượt hội viên các Hội Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; đến cuối năm 2017, có khoảng 200 hội viên, sinh hoạt thường xuyên tại 07 chi hội chuyên ngành Văn học, Văn nghệ Khmer, Âm nhạc, Sân khấu, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật và Văn nghệ dân gian; trong đó có 90 lượt hội viên các Hội Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Qua 10 năm, Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh mở 12 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sáng tác, 14 trại sáng tác đa ngành và chuyên ngành, 48 chuyến đi thực tế trong và ngoài tỉnh; Trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh, đào tạo 04 chuyên ngành ở các bậc Đại học, Sau Đại học, Cao đẳng liên quan đến văn học nghệ thuật như Văn hóa Khmer Nam Bộ, Ngôn ngữ Khmer, Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống Khmer Nam Bộ, Sư phạm Ngữ văn Khmer; thực hiện nhiều dự án nghiên cứu về văn hóa, văn học nghệ thuật như dự án“Khôi phục và truyền dạy nghệ thuật kịch múa YeakRom - Rôbăm Khmer Nam Bộ”, dự án “Biên soạn bộ từ điển song ngữ Việt - Khmer và Khmer - Việt… 
- Công tác xuất bản, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức: Xuất bản Tạp chí Văn nghệ Trà Vinh, Ấn phẩm Văn nghệ Khmer, 02 quyển giáo trình Văn học địa phương dùng cho trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và hơn 40 đầu sách của các văn nghệ sĩ tiêu biểu trong tỉnh... ; tổ chức 16 cuộc triển lãm Ảnh nghệ thuật - Tranh Mỹ thuật Trà Vinh, phát sóng 60 chương trình Tạp chí Văn hóa Văn nghệ; 06 chương trình Tạp chí Văn hóa Văn nghệ chủ đề “25 năm Văn học Nghệ thuật Trà Vinh”; tham gia các cuộc thi, triển lãm nghệ thuật do các địa phương đăng cai tổ chức, kết quả có 44 tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi quốc tế, trong nước và khu vực... 
Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực văn học, nghệ thuật vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém: sự nghiệp phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật chưa đáp ứng toàn diện các yêu cầu đặt ra, chưa theo kịp với tốc độ phát triển của các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội; còn ít những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động, sâu sắc hiện thực đất nước nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay; hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn hạn chế; công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để kịp thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp vào chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành liên quan về văn học nghệ thuật chưa được chú trọng; vai trò tham mưu của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện Đề án phát triển văn học nghệ thuật giai đoạn 2010 - 2020; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về văn hóa, văn học, nghệ thuật còn thiếu về số lượng và yếu chất lượng; thị trường văn hóa, văn học, nghệ thuật chưa thực sự hình thành trên địa bàn tỉnh; các chính sách đãi ngộ có thực hiện nhưng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thực tế…
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và chương trình hành động số số 28 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” có 05 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.


 
Đồng chí Ngô Chí Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW
 

Các cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW

Để thực hiện tốt việc phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện một số nội dung trọng tâm: Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đổi mới và nâng cao năng lực, trình độ lãnh, chỉ đạo và quản lý, điều hành về văn học, nghệ thuật; chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ. Hội Văn học Nghệ thuật cần chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực văn học, nghệ thuật; đổi mới toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW nhằm xây dựng văn hóa và con người Trà Vinh phát triển toàn diện, chân - thiện - mỹ.

Bài, ảnh: Ngọc Hương 

Tác giả bài viết: vpdanguy

Nguồn tin: Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây