'; return "";

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018 CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2019

Thứ tư - 20/02/2019 11:07 1.652 0
(Tài liệu tuyên truyền cho đảng viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân)

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2018
1. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
- Hoàn thành Chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức Hội nghị đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh. 
- Nghiêm túc học tập, quán triệt, tuyên truyền gắn với xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy giáo dục lý luận chính trị.
- Các cấp ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Quan tâm chỉ đạo khắc phục những biểu hiện suy thoái của cá nhân, tập thể; tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác cấp tỉnh; Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn tổng kết việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến 5 năm (2011 - 2016); biên soạn quyển “Những mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
- Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai Kế hoạch 71, 72 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Sau sắp xếp, các cơ quan ngành tỉnh giảm 62 phòng, 55 trưởng, phó phòng; thành lập cơ quan khối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Châu Thành; hợp nhất Văn phòng cấp ủy - Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND), các cơ quan: Tổ chức - Nội vụ, Kiểm tra - Thanh tra tại 09/09 huyện, thị xã, thành phố. Kết nạp 1.632 đảng viên, đạt 108,8%. Thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận 473 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan.
- Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, HĐND các cấp nâng cao chất lượng các cuộc chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, đóng góp ý kiến dự thảo luật; đổi mới toàn diện, nội dung, chương trình, cách thức tổ chức các kỳ họp. Công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh được tăng cường và đạt một số kết quả nổi bật: Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”…
- Công tác cải cách hành chính có chuyển biến, đã cắt giảm 1/2 thời gian giải quyết đối với 1.644 thủ tục, 1/3 đối với 68 thủ tục. Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động.
- Hoạt động Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã  hội hướng về cơ sở; tổ chức nhiều chương trình: Tháng Công nhân, Tháng cao điểm vì Người nghèo...; triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 “Năm công tác dân vận chính quyền”. Tổ chức thành công Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh (2018-2023), Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã (2019 - 2024). 
2. Lĩnh vực kinh tế
- Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 11,05%, cơ cấu kinh tế có chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông nghiệp chiếm 33,54% (giảm 1,45% so cùng kỳ); công nghiệp, xây dựng chiếm 33,43% (tăng 2,27%); dịch vụ chiếm 33,03% (giảm 0,82%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,65 triệu đồng/người/năm (tăng 4,43 triệu đồng so năm 2017). 
- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 27.309 tỷ đồng (tăng 8,4%). Chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Toàn tỉnh có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn huyện NTM và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 
- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 29.733 tỷ đồng (tăng 20,5%). Có 98,87% hộ sử dụng điện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 25.600 tỷ đồng (tăng 10,7%). Thu hút 89 dự án đầu tư (có 02 dự án nước ngoài), tăng 37 dự án (có 31/89 dự án đi vào hoạt động). Phát triển mới 349 doanh nghiệp, 37 Hợp tác xã (HTX), nâng tổng số có 2.195 doanh nghiệp, 153 HTX. 
- Tổng thu ngân sách đạt 11.525 tỷ đồng, tăng 31,8% (thu nội địa 3.720 tỷ đồng, tăng 19,4%); tổng chi ngân sách 10.515 tỷ đồng, tăng 10,4%. Huy động vốn cho đầu tư phát triển 22.830 tỷ đồng, tăng 10,3%. Giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách đạt 89,19%. Huy động tín dụng phát triển kinh tế 29.650 tỷ đồng, tăng 16,2%. Kéo giảm nợ xấu còn 1,2%/tổng dự nợ (giảm 1,8%).
3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
- Tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok - Om - Bok năm 2018; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI. Nghiệm thu 15 đề tài khoa học. Toàn tỉnh có: 110 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 16 trường); 125 cơ sở khám chữa bệnh công lập, đạt 21,01 giường bệnh/vạn dân; 7,46 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95,15%; 29 xã văn hóa nông thôn mới; 05/21 phường, thị trấn văn minh; 14 di tích cấp quốc gia, 25 di tích cấp tỉnh, 05 di sản văn hóa phi vật thể, 01 Bảo vật quốc gia.
- Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công được thực hiện tốt; phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 41 Mẹ. Giải quyết việc làm mới cho 23.400 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%. Giảm 2,44% hộ nghèo (hộ nghèo Khmer giảm 4,49%)
4. Công tác dân tộc, tôn giáo
- Thực hiện tốt các chương trình, chính sách, dự án trong vùng đồng bào dân tộc; đời sống đồng bào dân tộc được nâng lên. Hỗ trợ Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tổ chức Đại hội các cấp. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục đi vào nề nếp; kịp thời nắm tình hình và cho ý kiến xử lý những khiếu kiện liên quan đến dân tộc, tôn giáo; đấu tranh có hiệu quả hoạt động tôn giáo trái pháp luật. 
5. Công tác nội chính
- Công tác quốc phòng được tăng cường; an ninh, trật tự được giữ vững. Ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các đối tượng tham gia các tổ chức phản động, các hội nhóm bên ngoài, sử dụng mạng xã hội chia sẻ, đăng tải thông tin tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước... Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được triển khai quyết liệt; tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt. 
- Công tác cải cách tư pháp được triển khai tốt. Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Trong năm, triển khai thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 13 cuộc tại 13 đơn vị, phát hiện 11 đơn vị vi phạm 1,2 tỷ đồng, thu hồi 01 tỷ đồng. Tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của Đoàn Công tác số 6 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục
- Công tác triển khai, tuyên truyền một số chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; tổ chức thực hiện Kế hoạch 75 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chậm. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bước đầu còn lúng túng và bất cập. Chỉ đạo khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, của một số tập thể, cá nhân còn chậm; xây dựng mô hình làm theo Bác còn nhiều trường hợp chưa sát chức năng, nhiệm vụ. Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra còn hạn chế. Hoạt động của HĐND, Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa tạo được bước đột phá.
- Kinh tế tăng trưởng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết (11,05%/12%).Tái cơ cấu nông nghiệp chưa đi vào chiều sâu. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của HTX, chất lượng các tiêu chí xã NTM một số nơi còn thấp. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, phát triển doanh nghiệp chưa đạt chỉ tiêu. 
- Nguồn lực đầu tư cho thiết chế văn hóa cơ sở, phát triển du lịch… còn hạn chế. Quản lý tài nguyên, đất công thiếu chặt chẽ. Công tác giảm nghèo chưa bền vững. Công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc có liên quan đến hoạt động tôn giáo của các địa phương từng lúc còn chậm.
- Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân còn diễn biến phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước, thực thi công vụ còn yếu kém. Việc thực hiện các biện pháp kiểm tra, phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí có nơi còn hình thức, chất lượng không cao, tình trạng tham nhũng vặt chưa xử lý triệt để.
B. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2019
 I. CÁC CHỈ TIÊU

 * Về kinh tế 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 11 - 12% so với năm 2018.
- GRDP bình quân đầu người đạt 48,29 triệu đồng/người/năm.
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 22.500 tỷ đồng.
- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%.
- Phấn đấu thu nội địa đạt 3.830 tỷ đồng. 
* Về xã hội
- Tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 42,2% trong tổng lao động xã hội.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 61,5%, trong đó: Có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo 29,75%. Tạo việc làm mới cho 22.000 lao động.
- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị < 3%.
- Có 7,6 bác sĩ/vạn dân; 21,45 giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế xã). 
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 95,06%. 
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) 1,5 - 2%, trong đó: vùng dân tộc Khmer giảm 3 - 4%.
- Tỷ lệ học sinh đi học: trong độ tuổi: TH 99,9%, THCS 98,61%, THPT 73%; đúng độ tuổi: TH 98,5%, THCS 96,6%, THPT 70,2%.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 7,77%.
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện 98,9%.
- Công nhận mới 14 xã đạt chuẩn NTM. Xây dựng huyện Cầu Kè đạt chuẩn huyện NTM.
* Về môi trường
- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch 63,51%; nước hợp vệ sinh 94%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 96,3%.
- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.
- Chất thải nguy hại được xử lý đạt 99,19%; chất thải rắn y tế được xử lý đạt 99 - 100%.
- Tỷ lệ che phủ rừng 4,3% so với diện tích tự nhiên.
* Về quốc phòng - an ninh
- Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Có 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh về an ninh, trật tự.
- Có từ 95% trở lên xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh.
* Về xây dựng hệ thống chính trị
- Có 90% trở lên tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
- Kết nạp từ 1.500 đến 1.600 đảng viên. Tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược

- Rà soát, ban hành cơ chế, chính sách tạo đột phá mạnh mẽ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng hiện đại, nhất là giao thông, các cảng hàng hóa đường sông, đường biển; thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển nguồn nhân lực; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, tập trung vào công nghệ cao. 
2. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng khu vực kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế 
- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với Kế hoạch số 75 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Tăng cường kiểm tra quản lý quy hoạch; chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất phù hợp với lợi thế của tỉnh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một sản phẩm chủ lực đạt chuẩn.
- Tập trung chỉ đạo xây dựng NTM theo chiều sâu, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu; xây dựng huyện Cầu Kè đạt chuẩn huyện NTM; phát triển mới 25 - 30 HTX (mỗi xã phải có ít nhất 01 HTX). Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế biển, khai thác phát triển vùng tổng hợp kinh tế ven biển gắn với khai thác đồng bộ tiềm năng thế mạnh từ các công trình trọng điểm ven biển. 
3. Phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ
Đẩy mạnh, nâng cao công tác xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nông sản; chú trọng đầu tư ngành công nghiệp sơ chế, chế biến, phục vụ nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến.
4. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng 
- Thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân; phấn đấu phát triển mới 550 - 600 doanh nghiệp. Xây dựng chính sách hỗ trợ sáng tạo, khởi nghiệp. Phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh được xếp hạng từ 30 trở xuống so với 63 tỉnh, thành.  
- Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bảo đảm tính kết nối đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu… Phấn đấu đến năm 2020 thành phố Trà Vinh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II, thị xã Duyên Hải, thị trấn Tiểu Cần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý tài chính - ngân sách. Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh..
5. Phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân
- Đổi mới việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về khoa học công nghệ gắn với yêu cầu phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; phấn đấu tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 13% trở lên, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 0,49% trở lên. Phấn đấu giảm 1,5% trở lên hộ cận nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: văn hóa, thông tin, quảng cáo, thể thao, du lịch...
6. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
- Chấn chỉnh quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản hợp lý và hiệu quả theo quy hoạch; tăng cường kiểm tra việc quản lý sử dụng đất công, đất bãi bồi, đất xây dựng. Quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn cát sông, cát biển và quan tâm bảo vệ nguồn nước ngầm. Sớm đưa 2 nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động. 
- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 120/NQ-CP, ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư. Chủ động phòng, chống ảnh hưởng và tác động của triều cường, hạn mặn, sạt lở... 
7. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo 
Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc... Phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo; tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; xử lý có hiệu quả những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. 
8. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại
- Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao ý thức cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phòng, chống cháy nổ, tín dụng đen, ma túy.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại; tổ chức tốt các cuộc gặp mặt, giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp, kiều bào, các tổ chức hữu nghị... góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước và tỉnh nhà để thu hút đầu tư nước ngoài. 
9. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, công khai tài sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.
10. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
- Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội. Đổi mới việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy bảo đảm kịp thời, thiết thực, hiệu quả. 
- Tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc phương châm hành động năm 2019 của Tỉnh ủy “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”.
- Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất, uy tín và trình độ ngang tầm nhiệm vụ.  Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, HĐND, đại biểu HĐND các cấp, Dân vận, MTTQ Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Chỉ đạo tốt việc tổ chức bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm (2019-2021); Đại hội MTTQ, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp (2019- 2024).

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Nguồn tin: travinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay547
  • Tháng hiện tại181,969
  • Tổng lượt truy cập5,411,952
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây