'; return "";

Hội nghị triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ tư - 24/05/2023 09:45 451 0
(TVU) – Sáng ngày 23/5, Đảng bộ Trường ĐH Trà Vinh tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng các đại biểu, đảng viên với 133 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh Trà Vinh.

Tổng thể

Điểm cầu Trường ĐH Trà Vinh có PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Thạch Thị Dân và TS. Phan Quốc Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn; Thầy Lê Văn Dờn, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cùng toàn thể Đảng viên nhà trường tham dự.

HN

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu Trà Vinh

Phát biểu khai mạc hội nghị tại điểm cầu chính, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Tác phẩm là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hện quan điểm xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc nghiên cứu, học tập nội dung các trong tác phẩm là cơ hội để chúng ta “tự soi, tự sửa” mình, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị nước ta ngày càng phát triển.

Tong the

Cán bộ, đảng viên tại đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh tham dự Hội nghị

Mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và tình hình chung của tỉnh để tự tổng kết thực tiễn, xác định kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp tu dưỡng, rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác một cách cụ thể, hiệu quả; ra sức thi đua triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng.

BCV

Tiến sĩ Nguyễn Thái Học trình bày các nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội nghị, toàn thể đại biểu được TS. Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương giới thiệu bố cục, giá trị và nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và tài liệu hỏi đáp nội dung cốt lõi của tác phẩm.

TT

Theo đó, nội dung chính của tác phẩm chia làm 03 phần gồm: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Thông qua hội nghị và nội dung tác phẩm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay. Từ đó thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tám bài học kinh nghiệm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(1) Phải có quyết tâm chính trị rất cao, biện pháp rất trúng và phải đặt khi dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung, thống nhất của Đảng. Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu các cấp trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(2) Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm.

(3) Phải đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác cán bộ; phải đánh giá, lựa chọn, bố trí đúng cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường quản lý, giáo dục, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

(4) Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; trong đó, phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá.

(5) Tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực; mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn; bất kể ai lạm dụng, lợi dụng quyền lực để trục lợi đều phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm.

(6) Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(7) Gắn phòng, chống tham nhũng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(8) Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phù hợp với bối cảnh, yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và truyền thống văn hoá của dân tộc; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài; kế thừa kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước.

Năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới:(1) Phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; (2) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; (4) Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; (5) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương. 

Hoàng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay5,817
  • Tháng hiện tại154,277
  • Tổng lượt truy cập4,868,535
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây